120-10 - Miejsce zbiórki do ewakuacji

Znaki ewakuacyjne

Biała płyta. Wymiary: 35x35 cm